Materiały szkoleniowe PPOŻ

 

Ochrona przeciwpożarowa jest ogółem przedsięwzięć, czynności i zabiegów profilaktycznych mających na celu ochronę życia, mienia i zdrowia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez zapobieganie powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru, zapewnienie środków do jego zwalczania oraz zapewnienia konkretnych instrukcji działania, gdy już do niego dojdzie.

 

W poniższych materiałach video można się dowiedzieć, jakie czynniki muszą wystąpić, aby zaistniał pożar, jak wygląda pierwszych 5 minut od momentu zaistnienia pożaru oraz jak postępować w trakcie ewakuacji z zagrożonego budynku.

 

 

 

 

 

Kompleksowe usługi BHP

Grzegorz Urbański