Materiały szkoleniowe BHP

Przede wszystkim to kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek dbania o bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy. W związku z tym pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy w zakładzie.

 

W praktyce oznacza to udostępnienie pracownikom odpowiednich pomieszczeń do pracy z powierzchnią, oświetleniem i temperaturą dostosowaną do rodzaju wykonywanych zajęć oraz czasu przebywania pracowników w tych miejscach. Łączy się to także z zapewnieniem niezbędnej odzieży i obuwia roboczego. Co więcej, pracodawca nie może dopuścić do pracy także osoby, która nie posiada dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego pracodawca musi zapewnić pracownikowi przeszkolenie z zakresu bhp (instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy).

 

Poniżej przedstawiamy kilka rodzajów ochrony przed działaniami szkodliwymi na miejscu pracy.

 

Ochrona przed substancjami chemicznymi

 

Ochrona przed hałasem

 

Ochrona przed narażeniem na czynniki mechaniczne

 

Ochrona przed narażeniem na pyły

 

Ochrona przed narażeniem na wibracje

 

Kompleksowe usługi BHP

Grzegorz Urbański