Materiały BHP do pobrania

 

Prezentacje do szkoleń okresowych BHP

 • Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami - pobierz

 • Dla pracowników administracyjno - biurowych i innych specjalistów - pobierz

 • Dla pracowników inżynieryjno - technicznych - pobierz

 

Materiały do szkoleń okresowych BHP

 • Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami - pobierz

 • Dla pracowników administracyjno - biurowych i innych specjalistów - pobierz

 • Dla pracowników inżynieryjno - technicznych - pobierz

 

Wybrane materiały Państwowej Inspecji Pracy

 • ABC BHP informator dla pracodawców Jakub Chojnicki, Grażyna Jarosiewicz - pobierz

 • BHP w biurze Wojciech Dyląg - pobierz

 • Budownictwo wymagania bezpiecznej pracy Zygmunt Wieczorek - pobierz

 

Ramowe programy szkoleń BHP

 

Szkolenie wstępne

 • Instruktaż ogólny - pobierz

 • Instruktaż stanowiskowy - pobierz

 

Szkolenie okresowe BHP

 • Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami - pobierz

 • Pracownicy administracyjno - biurowi i inni specjaliści - pobierz

 • Pracownicy inżynieryjno - techniczni - pobierz

 • Stanowiska robotnicze - pobierz

 

Listy do szkoleń BHP

 • Lista do szkolenia okresowego - pobierz

 • Lista do zapoznania z IBWR - pobierz

 • Lista do instruktażu ogólnego - pobierz

 • Lista do instruktażu stanowiskowego - pobierz

 • Lista zapoznanie z ryzykiem i instrukcjami - pobierz

 

Przykładowa dokumentacja BHP

 • IBWR - Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót - pobierz

 • Przykładowa istrukcja BHP - pobierz

 • Ocena ryzyka zawodowego według PN-N-18002 - pobierz

 • Protokół powypadkowy – uznany - pobierz

 • Protokół powypadkowy – nieuznany - pobierz

 • Karta wypadku w drodze – uznany - pobierz

 • Raport koordynatora BHP - pobierz

 • Karta indywidualnego wyposażenia pracownika - pobierz

 

Materiały pomocnicze

Kompleksowe usługi BHP

Grzegorz Urbański